اجازه پرواز هواپیمایی ال عال اسرائیل از حریم هوایی عربستان صادر شد


خطوط هوایی ال عال این رژیم مجوز رسمی از عربستان سعودی برای پرواز بر فراز حریم هوایی این کشور را دریافت کرده است .

دیدگاهتان را بنویسید