انتقال آب رودخانه کارون به عراق صحت دارد؟


مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادعای انتقال آب رودخانه کارون به عراق را تکذیب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید