رتبه اصلی در کارنامه کنکور ۱۴۰۱ کدام است و نمره کل نهایی چیست؟

نمره کل نهایی در و رتبه اصلی و واقعی کارنامه کنکور 1401 : احتمالا شما هم پس دریافت نتیجه نهایی آزمون سراسری خود از سایت سنجش با اعداد بسیار زیادی مواجه شده اید و نمی دانید کدام یک از این اعداد رتبه اصلی شما در کارنامه کنکور می باشد. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا جهت بررسی جزئیات رتبه کنکور همراه باشید.

رتبه اصلی در کارنامه کنکور کدام است

✅ برای مثال کارنامه زیر را در نظر بگیرید، کارنامه شما نیز به این صورت می باشد :

از بخش اول و دوم کارنامه که مربوط به اطلاعات شخصی و وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف هر یک از گروه های آزمایشی می باشد صرفه نظر کرده ایم.

وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه رشته امتحانی
وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه رشته امتحانی

همانطور که در جدول اول مشاهده می کنید در این بخش اموری مربوط به میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی شما در زیرگروه های متفاوت درج شده است.

همچنین در این بخش وضعیت نمره کل نهایی شما نوشته شده است که بر اساس آن مشخص شده است سوابق تحصیلی شما تاثیر مثبت داشته و یا فاقد تاثیر مثبت بوده است.

نکته : اگر شما در دوران تحصیل معدل دیپلم و پیش دانشگاهی خوبی کسب کرده باشید اما رتبه کنکور شما نسبت به این معدل وضعیت بدتری داشته باشد سوابق تحصیلی شما تاثیر مثبت بر روی رتبه شما می گذارد.

بررسی رتبه های درج شده در کارنامه :

رتبه کشوری : این عدد بدون حساب کردن سهمیه شما در بین تمامی شرکت کننده ها رشته شما می باشد.

رتبه کل در سهمیه و آخرین رتبه مجاز شده در دوره های روزانه و نوبت دوم گروه آزمایشی داوطلب
و ماکزیمم رتبه کل زیرگروه ها ، رتبه کل در سهمیه ، آخرین رتبه مجاز در سهمیه ( دوره های روزانه و نوبت دوم ) و همچنین رتبه کشوری شما بدون اعمال سهمیه درج گردیده است.

مهم ترین بخش این جدول قسمت رتبه کل در سهمیه می باشد.

به عنوان مثال اگر عدد رتبه در سهمیه 1000 بوده باشد به معناست که شما بین تمامی داوطلبان هم سهمیه توانسته اید این رتبه را کسب کنید.

💡 مهم عدد در انتخاب رشته و رتبه اصلی در کارنامه کنکور شما رتبه در سهمیه در زیرگروه های مختلف می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید